REZERVACIJE

Molimo vas da nam se za sve dodatne informacije, upite i rezervacije obratite putem e-mail adrese pastoralnog centra i hodočasničkog doma Vincentinum


te putem brojeva telefona, telefaxa ili mobitela navedenih u posebnoj rubrici KONTAKT na našoj internet stranici gdje su uz kontakt brojeve navedeni i jezici komunikacije. Preporučamo da se kao osnovni jezici komunikacije koriste hrvatski i engleski, a po potrebi talijanski, njemački, španjolski i slovenski.

Radno vrijeme pastoralnog centra i hodočasničkog doma Vincentinum je 0 - 24h, a prijava i odjava na recepciji mogući su u vremenu od 9 do 22h.